Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling

Kære alle Vedlagt indkaldelse og dagsorden for ordinær generalforsamling den 28. februar 2019 kl. 19:30 på Gedevasevang.Der vedlægges også bilag i form af:Regnskab 2018 Forslag til ny vedtægtForslag til budget/kontingent 2019Indkaldelsen til generalforsamlingen 2019 Vi glæder os til at se så mange som muligt. Med venlig hilsenBestyrelsen

Indkomment foreslag til vores ordinære generalforsamling d. 27-02

Indkomment foreslag til vores ordinære generalforsamling d. 27-02

Der er modtaget et forslag til behandling på generalforsamlingen: Rune Frederiksen, Dyssevangen 32, har foreslået, at ansvaret for glatførebekæmpelse dækkende Grundejerforeningen Nordvangsparken tilbageføres til den enkelte grundejer, således at bestyrelsen sørger for glatførebekæmpelse af foreningens vejarealer, og at den enkelte grundejer sørger for glatførebekæmpelse af stier og fortove. Ansvaret kan ikke videregives til tredjemand uden…

Vedtægts- og ordensreglement udvalg
|

Vedtægts- og ordensreglement udvalg

Så har vedtægts- og ordensreglementudvalget haft det første møde, og er startet med at revidere vores vedtægter. Udvalget består af Rune (DV32), Tom (DV34), Jesper (DV28), Ernst (DV26) og fra bestyrelsen deltog Søren (DV51). I udvalget blev vi hurtigt enige om at vi ikke ønsker at nedlægge grundejerforeningen og at vi ikke vil lave helt nye…

Resultat af vores ekstraordinære generalforsamling
| |

Resultat af vores ekstraordinære generalforsamling

Her kommer lige en kort status vedr. vores ekstraordinære generalforsamling, indtil vi får uploadet referatet. Først kom Niels Mandrup med en kort status vedr. vores sti og vejprojekt. Især var der fokus på vores forhandlinger med Furesø Egedal Forsyning. Niels havde en præsentation med, som kan ses her: Vejudvalg 2017 præsentation Derefter kom det til afstemning, hvor…

Indkommende forslag til den ordinære generalforsamling

Indkommende forslag til den ordinære generalforsamling

I forbindelse med den ordinære generalforsamling d. 24. februar 2016, er følgende forslag indkommet rettidigt til bestyrelsen: Vi vil meget gerne stille et forslag om at der bliver plantet nye frugttræer på fællesområdet, så der er nogen til de næste generationer når de nuværende ikke kan mere. Forslagsstiller: René og Line Ginger-Mortensen (DV1) Husk at deltage…

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

GRUNDEJERFORENINGEN NORDVANGSPARKEN GENERALFORSAMLING 2016 Vi indkalder hermed til vores ordinære generalforsamling Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 19.30 i FSU Lokaler i Farum Svømmehal, Lokalet ligger til venstre for indgangen Dagsorden:  Valg af dirigent Orientering fra Furesø Egedal Forsyning omhandlende nedsivning af regnvand, og de tilskudsmuligheder der er forbundet med dette. Beretning for året 2015…

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

Hermed vil vi fra bestyrelses vegne gøre opmærksom på at vores kommende generalforsamling vil blive afholdt onsdag d. 24. februar kl. 19.30. Vi vil som de foregående år holde generalforsamlingen i svømmeklubbens lokaler. Indkaldelsen følger senere (forventes omdelt slut januar). Hvis der er punkter I som grundejere ønsker at have med på dagsordnen, kan I allerede…