Indkaldelse til ordinær generalforsamling

GRUNDEJERFORENINGEN NORDVANGSPARKEN

GENERALFORSAMLING 2016

Vi indkalder hermed til vores ordinære generalforsamling

Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 19.30

i FSU Lokaler i Farum Svømmehal, Lokalet ligger til venstre for indgangen

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Orientering fra Furesø Egedal Forsyning omhandlende nedsivning af regnvand, og de tilskudsmuligheder der er forbundet med dette.
 3. Beretning for året 2015 af formanden.
 4. Fremlæggelse af årsregnskab for 2015 samt budget for 2016 – uændret kontingent
 5. Indkomne forslag:
  1. Indkøb af snerydder til vores stier (som også kan bruges til fejning af stier i sommerhalvåret)
 1. Orientering omkring Vej & Sti projektet 2016 ved Niels Mandrup
 2. Orientering fra Miljøudvalget
 3. Valg af
  1. Formand – Søren Stuhde – Modtager genvalg
  2. Sekretær – Thomas Lysthøj – Modtager genvalg
  3. Revisor 1 – Niels Mandrup – Modtager genvalg
 4. Eventuelt
  – Opfordring til at medlemmerne klipper buske, hæk og træer ud til vores stier/veje, specielt rundt om vores belysning.

Forslag som ønskes behandlet på møde skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage for afholdelse af generalforsamling.

Check vores hjemmeside (dyssevangen.dk). Her kommer vi løbende med information som kan være af interesse. Bl.a. løbende information vedr. vejprojektet, information fra kommunen, osv.

Vel mødt.
BESTYRELSEN + MILJØUDVALGET + VEJUDVALGET

Skriv et svar