Årets generalforsamling bliver d. 21. februar kl. 19.30

Indkaldelse følger…..

HUSK: Forslag som ønskes behandlet på mødet skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage for afholdelse af generalforsamling.

Skriv et svar