|

Vedtægts- og ordensreglement udvalg

Så har vedtægts- og ordensreglementudvalget haft det første møde, og er startet med at revidere vores vedtægter. Udvalget består af Rune (DV32), Tom (DV34), Jesper (DV28), Ernst (DV26) og fra bestyrelsen deltog Søren (DV51).

I udvalget blev vi hurtigt enige om at vi ikke ønsker at nedlægge grundejerforeningen og at vi ikke vil lave helt nye vedtægter, men i stedet revidere de eksisterende, så de bliver gjort aktuelle, og lidt mere forståelige.

Planen er, at når vi har været alle paragrafer igennem, og mener at de er klar, så vil vi lægge vores oplæg på hjemmesiden, og bede alle komme med kommentarer, så vi kan få flest muligt til at deltage i arbejdet. Og derefter vil vi gennemgå vores ordensreglement, og lægge dem op på hjemmesiden, til gennemlæsning og kommentering.

Og så skal det nye sæt vedtægter og ordensreglement til afstemning på vores kommende generalforsamling.

Næste møde i gruppen er mandag d. 18. september.

Reglerne for vedtagelse af ændring af vedtægter er som følger:

§12. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens love, bevilling af midler ud over det til administrationen nødvendige eller pålæg af yderligere indbetalinger fra medlemmerne til foreningen og optagelse af lån kræves at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned. På denne kan vedkommende beslutning gyldigt vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til de mødendes tal, er for forslaget.

 

 

 

Skriv et svar