| |

Resultat af vores ekstraordinære generalforsamling

Her kommer lige en kort status vedr. vores ekstraordinære generalforsamling, indtil vi får uploadet referatet.

Først kom Niels Mandrup med en kort status vedr. vores sti og vejprojekt. Især var der fokus på vores forhandlinger med Furesø Egedal Forsyning. Niels havde en præsentation med, som kan ses her:

Vejudvalg 2017 præsentation

Derefter kom det til afstemning, hvor det via skriftlig afstemning endte med at bestyrelsens forslag om udvidelse af budgetrammen for sti-og vejprojektet til i alt kr. 3.500.000 blev vedtaget med 38 stemmer for, 5 imod og 1 blank stemme.

Afstemningen og lånoptagelse på kr. 3.300.000 blev vedtaget med stemmerne 40 for og 4 imod. Derfor er dette punkt også vedtaget.

Efter mødet er Niels Mandrup gået i gang med at forhandle med entreprenøren, og vi forventer indenfor kort tid at kunne komme med yderligere information og en tidsplan.

Venligst

Bestyrelsen

Skriv et svar