Indkomment foreslag til vores ordinære generalforsamling d. 27-02

Der er modtaget et forslag til behandling på generalforsamlingen:

Rune Frederiksen, Dyssevangen 32, har foreslået, at ansvaret for glatførebekæmpelse dækkende Grundejerforeningen Nordvangsparken tilbageføres til den enkelte grundejer, således at bestyrelsen sørger for glatførebekæmpelse af foreningens vejarealer, og at den enkelte grundejer sørger for glatførebekæmpelse af stier og fortove. Ansvaret kan ikke videregives til tredjemand uden ny generalforsamlingsbeslutning.

Bestyrelsens foreløbige bemærkning til forslaget: Hvis den fælles ordning med saltning og snerydning alene skal omfatte vejarealerne, vil det medføre en besparelse på ca. 30 % af udgifterne til glatførebekæmpelse. I uge 1-7/2018 er der dog allerede brugt 40.000 kr. på glatførebekæmpelse af veje og stier. Hvis forslaget vedtages, er det vores skøn, at det vil være forsvarligt at nedsætte budgettet til glatførebekæmpelse til 60.000 kr. Kontingentet til driftskontoen kan i så fald reduceres fra 3.000 kr. til 2.600 kr.”

Skriv et svar