Dyssevangen nr. 1-63

Grundejerforeningen består af 3 stikveje til stamvejen Dyssevangen, der er en blind vej som går op fra Ryttergårdsvej.

Udstykningen er fra 1960erne og er en praktisk og social grundejerforening med matrikulerede fællesarealer og et stort rekreativt fællesområde.

De gule streger udgør foreningens stier og fortov ift. fælles vedligehold, der er overdraget til grundejerforeningen og varetages p.t. af Egedal Garden Care.

Stamvejen blev tilbage i 1975 overdraget til kommunen. Dvs. det er kommunen der skal rydde sne på kørebanen og det gør de i 3. prioritet.

De røde områder er køre-gå veje til alle grundenes indkørslerne.

Der vedligeholdes desuden 3 græsrabatter på den brede sti, Dyssevangsstien fra Ryttergårdsvej til asfaltstien mellem Ganløsevej og Svømmehallen, samt græsrabatten ved asfaltstien til stikvej 3 rækkehusenes bagside.