Information om vej- og stiprojektet

Her kommer seneste opdatering i forhold til vores vejprojekt. Som I jo alle kan se udenfor jeres dør, så skrider projektet planmæssigt frem. Entreprenøren har stort set fulgt den tidsplan der har været lagt, så vi regner stadig med at kunne holde den oprindelige tidsplan, hvilket vil sige vi gerne skulle være færdige ca. midt oktober.

Her kommer en kort gennemgang af projektet, hvor vi også har medtaget nogle af de spørgsmål vi har fået indenfor de sidste uger.

 • Kantstensarbejdet og tilretning af alle indkørsler er afsluttet
  • De få enfamiliehuse der har flere indgange, f.eks. en separat indgang ud over indkørslen må selv sørge for at få den tilpasset – disse er ikke medtaget i projektet.
  • Kantstenen er lige nu ret høj ved indkørslerne, men når der er lagt asfalt slidlag så vil der være ca. 2-3 cm niveauforskel. Dette skyldes at vi skal have regnvand løbende langs kantstenen ude på vejen og ikke inde i indkørslerne.
 • Aarsleff har i det store og hele afsluttet strømpeforingen af vores kloakker – de mangler kun enkelte vejbrønds-stikledninger. Der har ikke været behov for at grave ned til kloakken nogle steder, hvilket er rigtig gode nyheder.
 • Belægningsarbejdet på stierne ( med SF-sten ) opstartes på mandag (4. september) på de 2 små stier fra Ryttergårdsvej til vendepladserne på vej 1 – herefter går vi i gang med den lange sti fra Ryttergårdsvej til Lillevangsstien – den sidste sti der befæstes er den brede sti mellem vej 1 og 2 – alene for at have en transportvej åben.
 • Asfaltopretning og slidlag på vore vejbaner forventes at blive udført sidst i september / primo oktober – da vi skal have belægning på alle stierne færdig inde dette.
 • Mht. YouSee, så forventer vi at der bliver udsendt information fra YouSee / Dansk kabelTV indenfor de nærmeste dage.  De har desværre været ferieramt lidt længere tid end forventet, men Ernst er i dialog med dem, og de sender noget materiale ud snarest.
  • I den forbindelse vil vi gerne endnu en gang gøre opmærksom på at de pinde som er opsat hvor fordelerskabene skal stå, markerer hvor skabet skal stå, I SKEL. Dvs. at nogle steder er det nødvendigt at fjerne buske eller hæk, så Dansk Kabel TV kan komme til i SKEL. Læs evt. mere om dette i sidste informationsbrev.
Som opfølgning på sidste status fra august kan vi nævne at det er lykkedes Niels at få forhandlet en god pris hjem på strømpeforing af vejsidebrøndene, så budgettet ser ud til at holde.
Sluttelig kan vi oplyse at Niels tager en besigtigelsestur med entreprenøren i næste uge.

Skriv et svar