Arbejdsgruppe vedr. opdatering af vedtægter og ordensreglement

Som vedtaget på vores generalforsamling, så skal der nedsættes en arbejdsgruppe som skal arbejde med at opdatere vores vedtægter og ordensreglement. Derfor vil vi gerne opfordre alle som er interesseret i dette, i at melde sig til denne arbejdsgruppe.

På generalforsamlingen blev følgende vedtaget:

Vedtægts opdaterings gruppe

Nedsættelse af arbejdsgruppe, der inkluderer bestyrelsen, til at opdatere vores Vedtægter. Det skal samtidig forudsættes, at der kommer et oplæg i høring til alle parceller senest 1/9 2017, hvor der arbejdes videre med indsigelserne, inden næste Generalforsamling, hvor arbejdsgruppen og bestyrelsen sammen præsenterer det gennemarbejde forslag som kan vedtages. Oplæg og indsigelser skal lægges åbent frem på vores hjemmeside løbende.

Ernst forslag blev lagt op til afstemning og 18 stemte for og 7 stemte i mod (6 stemte blankt), dermed er punktet vedtaget.

Ordensreglements opdaterings gruppe

Nedsættelse af arbejdsgruppe, der inkluderer bestyrelsen (gerne samme som Vedtægts gruppen) til at opdatere vores Ordensreglement. Det skal samtidig forudsættes, at der kommer et oplæg i høring til alle parceller senest d. 1/9 2017, hvor der arbejdes videre med indsigelserne, inden næste Generalforsamling, hvor arbejdsgruppen og bestyrelsen sammen præsenterer et gennemarbejdet forslag som kan vedtages. Oplæg og indsigelser skal lægges åbent frem på vores hjemmeside løbende.

Ernst forslag blev lagt op til afstemning og 21 stemte for og 4 i mod (6 stemte blankt), dermed er punktet vedtaget.

Bestyrelsen vil derfor gerne høre fra personer som ønsker at deltage i denne ’vedtægts og ordensreglements opdateringsgruppe’. Skriv eventuelt til os på formanden@dyssevangen.dk.

Skriv et svar