Renholdelse af vores stier

Renholdelse ift. ny GF beslutning:

Ifm. den seneste Generalforsamlingsbeslutning omkring grundejerforeningens varetagelse af fælles renholdelses og glatførebekæmpelse, er der i gangsat et forhandlingsarbejde med vores gartner mhp. en samlet aftale. Da den stadig er under forhandling og ift. øvrige tilbudsgivere, må vi gøre opmærksom på, at det stadig er grundejernes ansvar at renholde veje og stier ud for parcellernes matrikler, indtil vi kan modtage en fejerklæring herfor.

Selv herefter, vil der ikke være ugentlig renhold, hvorfor det stadig vil være parcelejernes pligt, at renholde for umiddelbar affald, blade, grus, græs osv.

Endvidere vil forsøge at undgå en ny opstartsudgift til genopretning af de gamle stier, når vi alligevel vil anlægge nye stier.

Der bliver IKKE udført renholdelse eller vedligehold af vores stier på nuværende tidspunkt, da vi forventer at begynde projektet med nye stier indenfor de næste 2 måneder.

LINK: Renholdelsesforpligtelser Furesø Kommune – Fortove mm.

Skriv et svar