VIGTIG information om opstart af vores Renoveringsprojekt

23.maj 2017

Vedrørende renovering af vore vej – og stianlæg.

Det er med stor glæde at kunne meddele alle beboere i Dyssevangen, at vi nu opstarter det renoveringsprojekt som blev godkendt ved den ekstraordinære Generalforsamling 27.april 2017

Vi har nu tegnet kontrakt med entreprenøren (Entreprenørfirmaet Bo Hansen ApS) der opstarter opgaven medio uge 24/2017.

VEJ 1
Planlagt opstart medio uge 24/2017
– dvs. omkring den 14.juni og er stikvejen nærmest Ryttergårdsvej (se tegning). Her er vi grundet beplantninger, knækfliser m.v. nødt til at sætte de nye granitkantsten foran de eksisterende betonkantsten. Det kræver derfor at alle grundejere fjerner deres beplantninger og klipper deres hække så entreprenøren har et frirum på min. 10 cm bag den eksisterende kantsten. – Dette skal gøres inden entreprenøren starter d. 14 juni.

VEJ 2
Planlagt opstart primo uge 28/2017
– dvs. omkring den 10.juli – Her bliver de nye kantsten lagt i den samme trace / placering som de eksisterende kantsten.
Det kræver derfor at alle grundejere fjerner deres beplantninger og indklipper deres hække så entreprenøren har et frirum på min. 10 cm bag den eksisterende kantsten. – Dette skal gøres inden entreprenøren starter d. 10 Juli.

VEJ 3
Planlagt opstart primo uge 30/2017 – dvs. omkring den 24.juli – Her er vi grundet beplantninger, knækfliser m.v. nødt til at sætte de nye granitkantsten foran de eksisterende betonkantsten.Det kræver derfor at alle grundejere fjerner deres beplantninger og klipper deres hække så entreprenøren har et frirum på min. 10 cm bag den eksisterende kantsten– dog skal knækflisemurene ikke fjernes for at gennemføre opgaven. Dette skal gøres inden entreprenøren starter d. 24 Juli.

STIER
Planlagt opstart primo uge 27/2017
– dvs. omkring den 03. Juli. Opgaven startes med nedlægning af YouSee kabler og herefter nye SF-stens belægninger. Grundejerne langs ”stik-stierne” og den ”lang sti”, skal fjerne beplantning og klippe hækken ind, så der er minimum 200 cm frit i alt. Det vil sige, 100 cm frit fra den eksisterende stimidte og ind mod begge nabogrunde.
”stik-stierne” – Er de korte stier fra vendepladserne til de gennemgående stier.
”lang sti” – Er den lange gennemgående sti mellem VEJ 2 og VEJ 3 mod fælles arealet.
Dette SKAL gøres inden 3 juli. De øvrige 3 lange stier flyttes ud fra hækken m.v. så der er frirum til at etablere de nye belægninger, og her skal grundejeren ikke beskærer.

GENERELT
Såfremt den enkelte grundejer ikke har foretaget de nødvendige rydninger/beskæringer, kan entreprenøren udfører dette mod en timepris på kr. 518,75 – Omkostningen afholdes af den enkelte grundejer.

Hele projektet forventes afsluttet primo oktober 2017. Vi er dog afhængig af hvornår Furesø Egedal Forsyning kan få afsluttet deres arbejde med vores kloakledninger, da vi først herefter kan lægge nyt asfaltlag på vore veje.

Kommentarer / forslag er velkomne men tages ikke nødvendigvis til efterretning.

Med venlig hilsen
Niels Mandrup + Bestyrelsen

Skriv et svar