|

Status vedr. sti- og vejprojektet

Som beskrevet på vores ordinære generalforsamling 2017 (læs referatet her) er Furesø Egedal Forsyning (FEF) kommet med et forslag til renoveringen af vores veje, som går ud på, at regnvandet fra vores veje skal blive på vejene. Forslaget betyder, at FEF nøjes med at strømpefore kloakkerne, og at vi slipper for en total udskiftning af kloakkerne, herunder opgravning og afspærring af vejene i en længere periode. Læs beskrivelsen af FEFs forslag her.
Efter generalforsamlingen har vi forhandlet med FEF om to punkter:

  1. Planen om at villaerne på vej nr. 1 skulle sørge for, at regnvandet fra deres tage skulle blive på egen grund, er skrottet. I stedet har FEF tilbudt at udskifte kloakken på stamvejen (fra Ryttergårdsvej til vej nr. 1), så den bliver i stand til at håndtere en større mængde regnvand i fremtiden. Det betyder, at vej 1 også får deres kloak strømpeforet, og at alle vejsidebrøndene istandsættes, så regnvandet fra vejen såvel som fra hustagene kan komme i kloakken. Villaerne på vej nr. 1 skal således ikke længere lave en speciel løsning for regnvandet fra deres tage. Muligheden for en kontantpræmie, hvis man frakobler regnvandet fra tagene, gælder stadig (for alle)!
  2. FEF’s plan om at lade regnvandet på vej 2 og 3 blive på vejene indebærer, at vi får ekstra udgifter til projektet, navnlig vedrørende kantsten. Derfor har vi i flere måneder forhandlet med FEF om tilskud/erstatning til dækning af merudgifterne. Som oplyst på generalforsamlingen spillede grundejerforeningen ud med, at FEF skulle betale kr. 855.000 i kompensation. Efter forhandlinger herom er det endt med, at FEF har accepteret at betale kr. 617.000, hvilket bestyrelsen mener, er det bedste resultat, vi kan opnå.

Med afklaringen af disse punkter er projektets økonomi følgende:

Samlet projektsum (inkl. moms) kr. 3.625.000,00
Buffer til uforudsete udgifter (inkl. moms) kr. 475.000,00
Samlet projektsum inkl. buffer (inkl. moms) kr. 4.100.000,00
Furesø Egedal Forsynings tilskud (inkl. moms) kr. 617.000,00
G/F Nordvangsparkens andel (inkl. moms) kr. 3.488.000,00
Eksisterende opsparing i vejfonden – ca. (inkl. moms) kr. 200.00,00
Lånebehov (inkl. moms) inkl. buffer på kr. 475.000 kr. 3.288.000,00

 

Skriv et svar