Borgermøde om indbrudsforebyggelse

Kære Grundejerforeninger i Furesø Kommune

Furesø Kommune afholder et borgermøde om indbrudsforebyggelse, hvor man kan få viden og konkrete input til, hvordan man kan sikre sit eget hjem mod indbrud.

Mødet holdes tirsdag den 28. februar kl. 17-19 i Galaksen i Værløse.

Arrangementet er gratis. Man tilmelder sig via mail til indbrud@furesoe.dk

Jeg håber, at du/I vil videreformidle vedhæftede invitation til medlemmerne i jeres grundejerforening.

Plakat – indbrudsforebyggelse

 

Venlig hilsen

Katrine Østergaard Kirstein

Udviklingskonsulent
Center for Børn og Voksne
Stabs- og støttefunktionen

Rådhustorvet 1
3520 Farum

Skriv et svar