Referat vedr. kloak informationsmødet

Furesø Egedal forsyning kom sammen med Orbicon (som er eksperter bl.a. vedr. afledning af vand), og præsenterede dels resultaterne af tv-inspektionen af vores kloakker og dels deres forslag til en samlet løsning på renoveringen af kloakkerne.

Resultatet af TV-inspektionen

  • Alle vores kloakker, både hovedledning, og stikledninger til vejsidebrønde og stikledninger til huse er blevet tv-inspiceret.
  • Konklusionen er at vores kloakker er i en meget dårlig forfatning, hvilket kræver at der skal gøres noget.

Løsningsforslag

Vores kloakker transporterer både spildevand fra vores huse, såvel som regnvand fra vores tage og veje.

Løsningsforslaget er delt op i to løsninger:

En løsning til stikvej 2 og 3

Grundlæggende er tanken at beholde de eksisterende kloakledninger, selv om disse rent faktisk er underdimensioneret i forhold til nutidens krav. For at kunne genbruge de eksisterende kloakledninger, skal vi sørge for at der kommer mindre vand ned i dem. Dette forslag vil betyde at regnvandet fra vejene skal løbe langs kantstenen, oven på vejen, istedet for nede i kloakken. Dette kan lade sig gøre fordi der er en tilstrækkeligt hældning på stikvej nr. 2 og 3. For at dette kan lade sig gøre skal følgende gøres:

  • Strømpeforing af kloakkerne (dette vil medføre at de vil kunne holde i yderligere 75 år)
  • Nedlæggelse af vejsidebrøndene (fyldes op og asfalteres efterfølgende)
  • Hævelse (eller udskiftning) af kantstenene
  • Lede vandet under cykelstien (bag kædevillaerne på vej 3)
  • Grave en grøft på den anden side af cykelstien til afledning af regnvandet fra vejen

En løsning til stikvej 1

Det er desværre ikke muligt at benytte samme løsningsmodel på stikvej nummer 1, da der ikke er en tilstrækkelig hældning på denne vej. Så derfor er der umiddelbart 2 løsninger når det drejer sig om renovering af kloakken på vej nr. 1.

Løsning 1

Enten skal den eksisterende kloak udskiftes helt, hvilket vil betyde at den skal graves op og der skal lægges en ny kloakledning som overholder nutidens krav (dimensioner). Dette vil betyde at hele vejen skal graves op, i op til 4 meters dybde. Denne løsning vil desværre tage rigtig lang tid, og vil for Furesø Egedal Forsyning (og dermed også os som borgere i Furesø kommune) være meget dyr. Et forsigtigt gæt kunne være at det kan tage så meget som tre måneder, hvor det ikke vil være muligt at køre på stikvej 1, og derfor heller ikke vil være muligt at komme til og fra husene på vejen på anden vis en til fods.

Løsning 2

Alternativet til denne løsning er at benytte samme fremgangsmåde som på vej 2 og 3, dvs. at mindske mængden af regnvand i kloakken. Og da vi ikke har mulighed for at fjerne vandet fra vejen, så er der kun muligheden tilbage at fjerne regnvandet fra tagene. Dette betyder at Furesø Egedal Forsyning foreslår at parcelhusejerne på stikvej 1, afleder regnvandet fra deres tage på egen grund.

Årsagen til at det kun er parcelhusejerne som skal gøre dette er, at grundene tilhørende kædevillaerne ikke umiddelbart er store nok. Værd opmærksom på at Furesø Egedal Forsyning tilbyder en præmie på kr. 24.000, for at mindske regnvandet i de offentlige kloakker.

Hvis nok parcelhusejere på stikvej 1 vælger denne løsning, så vil det også være muligt at strømpefore kloakkerne på denne stikvej istedet for den helt store udskiftning/udgravningsløsning.

I begge løsningsforslag vil det påhvile grundejerforeningen at renovere vejsidebrøndene på stikvej 1, da de er vores ansvar.

Opdateret: 

Furesø-Egedal Forsyning og Orbicon medbragte et sæt slides som kan ses her:

LAR på Dyssevangen – grundejerforeningsmødemøde

Skriv et svar