ORIENTERING fra vejudvalget

Til samtlige beboere på Dyssevangen i G/F Nordvangsparken

Vi har nu afsluttet renoveringen af vore veje – og stianlæg og hermed givet hele vort område et stort og tiltrængt kvarterløft.

Resultatet taler for sig selv ! især vil jeg fremhæve den pæne løsning vor entreprenør har udført ved indkørslerne til de enkelte parceller, der hvor kantstene er flyttet lidt ud i kørebanearealet.

Vi har i projektet ikke medtaget tilretning af de stiadgange enkelte parceller har til vej- og stiarealerne – da det langt fra er alle der har dette, hvorfor det ikke er rimeligt at medtage dette i fællesprojektet – så det bedes I selv klare.

Yderligere kan jeg oplyse at det overskydende strandsand på vore stiarealer vil blive fjernet inden denne måneds udgang – så skulle fugerne mellem SF-stenene være rimeligt flydt op.

Der resterer en del rabatregulering og græssåning – primært langs den brede sti samt omkring det lave punkt ud for legepladsen og hele den nye jordvold – disse arbejder er udsat til foråret 2018 grundet vejrliget og den snarlige vinter.

Samtidig kan vi oplyse af der er tegnet en vintervedligeholdelsesaftale med vort gartnerfirma og vi forventer at vor bestyrelse efter vort oplæg også tegner en tilsvarende supplerende renholdelsesaftale for den resten del af året, så vore nye anlæg kan forblive i en pæn standard, svarende til hvad der blev vedtaget på vor seneste generalforsamling.

Omkring vej 2 har vi nogle udfordringer, idet denne vej har et meget svagt fald og dette giver anledning til en del flere og større vandpytter. Dette jeg drøfter med forsyningsselskabet Novafos som har designet projektet for vore vejarealer med bl.a. sløjfning af vejbrøndene på vej 2 og 3. Novafos ide er, at vi på denne måde kan opnå den krævede større kapacitet på vor kloakledningen og derved undgå opgravning af vore vejarealer for at ”forstærke” kloakledningerne . Novafos har, til jeres orientering også bidraget med en større sum penge for disse arbejder.

Den endelige opretning af de største vandpytter er udsat til 1.årsgennmgangen med entreprenøren til næste efterår, for nærmere at vurdere generne og omfanget.

Så mangler vi alene at få YouSee´s tilslutninger færdiggjort – men jeg kan oplyse at Ernst arbejder hårdt på sagen og kan i øvrigt henvise til G/F hjemmeside hvor I finder en nærmere redegørelse.

På vejudvalgets vegne

Niels Mandrup

Skriv et svar