Husk at beskære jeres hække, buske, træer og andet som støder op til vores stier og veje

Nu er det tid til, at du skal klippe hækken ind til skel mod offentlig vej eller sti og sørge for at luge og holde fortovet rent ved din grund. Det er nemlig dit ansvar som grundejer.

Klipning af hæk og beplantning

Ifølge Furesoe.dk gælder der følgende regler for beskæring af jeres beplantning:

Som grundejer har du pligt til at beskære din beplantning, så den ikke breder sig ud over vej, cykelsti og fortovsareal foran din ejendom.

Du skal foretage din beskæring til en højde på 2,8 meter over fortov og 4,20 meter over kørebane, og så beplantningen kun er på dit private areal.

Ifølge vejlovgivningen må der heller ikke være bevoksning, der skygger for vejbelysningen eller dækker for vejskilte. Det gælder både langs offentlige og private veje og stier.

I henhold til Vejloven kan kommunen klippe hækken for ejerens regning, hvis hensynet til færdslen gør det nødvendigt.

 

Skriv et svar