Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Bestyrelsen har modtaget nedenstående brev fra kommunen:

Forslag til regulativ for husholdningsaffald for Furesø Kommune er i høring fra den 21. marts 2016 til den 21. april 2016

Affald er en ressource, der skal udnyttes til gavn for miljøet. Byrådet har derfor på møde den 27. januar 2016 vedtaget forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald.

Forslag til et nyt regulativ for husholdningsaffald er i høring fra den 21. marts til den 21. april. Regulativet indeholder ændringer vedrørende husstandsindsamling af mad- og restaffald, papir- og plast, glas- og metalemballageaffald fra enfamiliehuse, som betyder, at I skal til at sortere jeres affald meget mere end i dag.

Forslag til regulativet kan læses på Furesø kommunes hjemmeside http://www.furesoe.dk/hoeringer

Har du/I kommentarer, kan de sendes pr. mail til bme@furesoe.dk eller fra din e-Boks som Digital Post senest 21. april.

Regulativet træder i kraft ved Byrådets endelige godkendelse.

 

Venlig hilsen

 

Lene Mårtensson

Centerchef for By og Miljø

 

Brevet fra kommunen kan downloades her: Brev til Grundejerforeningerne – Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Skriv et svar