|

Status fra Niels Mandrup

Som lovet på vor generalforsamling har jeg nu indhentet tilbud på udførelse af nye vandstikledninger på vore private grunde på såvel jordarbejder med retablering samt VVS arbejder.
 
Pris på nyt vandstik fra ny stophane i rabatarealet til gammel stophane ca. 2 m. inde på grunden incl. autoriseret tilkobling af nyt vandstik til den ekst. vandledning på egen grund og retablering af opgravningen.
– Opgravning i græs 4.400,- kr. + moms – i alt kr. 5.500,- incl. moms
– Opgravning i belægning 5.000,- kr. + moms – i alt kr. 6.250.- incl.moms
 
Hvis der ikke er PEM eller PEL ( plastledning ) fra stophanen ind til huset – skal der etableres en ny vandledning fra den nye stophane udenfor skellet til vandmåleren inde i huset.
For dette er prisen for VVS arbejde (ny indføring + 20 m vandledning) 5000,- kr. + moms. Dertil kommer gravearbejde og skydning som afregnes med 700,- kr. pr. meter excl. moms.
 
For alle gælder at vi naturlig laver opgravningerne – dækker udgravningen og afslutningsvis reetablere området, – dog vil evt. i forvejen knækkede fliser ikke blive udskiftet – men lagt ned igen. ( hvis ikke andet aftales forinde arbejder igangsættes )
 
Forbehold for VVS arbejde: Er der mere end 20 cm tykt betongulv ved indføringen i huset – vil diamantboringen for den ekstra tid blive afregnet på timeløn. Der skal inden arbejdet påbegynde være ryddet omkring indføringen – dvs bordplade – skabe – vaskemaskiner o.l. skal være fjernet.
 
For entreprenørarbejdet tages følgende forbehold: Der tages forbehold for uforudsete forhindringer som forsinker eller umuliggøre skydningen f. eks. store sten – olietank e.l. – skal der foretages ekstra gravearbejde vil dette blive afregnet på timeløn. Udskiftning af jorden – evt. jordanalyse samt bortkørsel af denne er ikke inkl. i dette tilbud.
 
Ved tillægsarbejder afregnes med følgende timepriser – alle excl. moms:  Gravearbejde – 2 mand + garvemaskine kr./ time 850,-  VVS montør incl. servicevogn kr / time 585,-
 
Generelt: Det er aftalt med entreprenøren at den enkelte grundejer selv skal kontakte Kim Andersen og aftale samt afregne ydelsen direkte med ham – jvf. ovennævnte aftalte enhedspriser. Det er nødvendigt da jeg ikke har noget overblik over hvem der har målerbrønde eller nyere stophaner i rabatarealet udfor ejendommen.
HUSK !! – at aftale med Kim i god til så han har mulighed for at planlægge sit arbejde.
 
Bemærk !!  At Vandforsyningen opstarter ledningsudskiftningen i vej 1 ( stikvejen nærmest Ryttergårdsvej )  i uge 14 /16 og forventer at de samle ledningsarbejder i vort område tager ca. 2 måneder af gennemføre.
 
Aftale med:  Kim Andersen, Egedal Entreprenørfirma ApS, Vestagervej 48 – Ganløse, 3660 Stenløse. Tlf: Døgnvagt 40 45 07 06.
 
Yderlige information til grundejerne: Furesø – Egedal Forsyning har nu afslutte TV-inspektionen af vor kloakledninger og jeg har fået aftale om at jeg sidst i april måned kan få oplyst hvor store omlægningen o.lign. Der skal udføres på de ekst. ledninger.
Jeg håber samtidig at kunne få en tidsplan for gennemførelse af disse arbejder, så jeg kan få et overblik over hvornår de egentlige renoveringsopgaver på Vej- og stianlæggene kan opstartes.
Med venlig hilsen
Niels Mandrup

Skriv et svar