Serviceeftersyn af kloakrør i vejen

Information fra Furesø Egedal Forsyning

Kære beboer

Det er blevet tid til eftersyn af kloakrørene i vejene i dit område.

Eftersynet forventes at foregå i perioden:

Februar – Marts 2016 

I tidsrummet 07:00 – 17:00

Arbejdet foregår kun i rørene i vejen, så du behøver ikke at være hjemme, når vi arbejder i området.

En del af serviceeftersynet vil være at højtryksspule rørene. I den forbindelse er der en lille risiko for, at vandet i toilet og gulvafløb kan sprøjte op. For at undgå unødige gener anbefaler vi derfor, at du gør disse ting i de dage, hvor arbejdet finder sted:

Kloak

  1. Løft rensebrøndens (skelbrøndens) brønddæksel af og afdæk derefter brønden (for eksempel med en trillebør lagt på hovedet)
  2. Afdæk gulvafløb i huset (for eksempel med aviser med en tung genstand ovenpå ~10-15 kg)
  3. Luk toiletsædet med et klæde mellem bræt og kumme og placer en tung genstand ovenpå ~10-15 kg.
  4. Lugter det i huset efter vi har været der, kan det skyldes, at vandlåsen er blevet tør, og det kan afhjælpes ved at hælde vand i vasken og risten i gulvet.

Vi vil bestræbe os på at udføre arbejdet, så det generer mindst mulig. Dog kan vi ikke undgå motorlarm fra tv-Inspektionsvogne og slamsugere. Maskinen vil i perioder stå tændt og larme, selvom der ikke arbejdes. Dette kan være for at holde pumperne i gang, så de ikke fryser til.

Det kan i forbindelse med arbejdet blive nødvendigt at kontrollere rensebrønden på enkelte grunde. Vi vil så vidt muligt advisere, hvis arbejdet kræver adgang på jeres grund. Selve arbejdet bliver udført af entreprenør ISS Kloak & Industriservice A/S.

Hvis du har spørgsmål om eftersynet er du velkommen til at ringe til ISS, Carsten Thustrup på telefon 4139 8822 eller Furesø Egedal Forsyning.

 

Har kan du downloade adviseringen vi har fået fra Furesø Egedal Forsyning A/S

FEF’s TV og Spuleseddel

Skriv et svar