Ernst Jørgensen takker for formandsskabet

Farum d. 8/5-2022

Ny Formand 2022

Kære naboer

Jeg hedder Ernst Jørgensen og takker for valget til formand på ordinær generalforsamling d. 17/3 2022 og tak til Allan, der gennem de sidste 4 år har opnået gode resultater, sammen med den øvrige bestyrelse, bl.a. legeplads og fælles arealprojekt og adskillige genbesøg af kontrakten med OK Nygaard ifm. renholdelse og glatførebekæmpelse. Allan ønsker fortsat at bidrage, men nu som sekretær.

Også tak til Sophie der udtræder af bestyrelsen.

Jeg har boet på Dyssevangen 26 siden 2006, sammen med mine, nu efterhånden halvstore teenage drenge, som I kan møde med ugeaviserne, min hustru Sanne og vores Corona Westie Mille, der giver rig lejlighed til dagligt at benytte vores fællesarealer, med posen. Herudover driver jeg firmaet minAlarm.dk.

Det lykkedes mig først ved juletid 2021 at sætte det sidste punktum i udeståender (kommunen) ifm. Sti- og Vejprojektet, samt Stamvejsprojektet, som jeg drev i udvalget sammen med Niels Mandrup fra 2017. Samlet set finder jeg indsatsen og hver enkelt parcels bidrag på omtrent 55.000,-, hvor vi også fik udrullet højhastighedsbredbånd, som indsatsen værd og i al beskedenhed for et flot resultat, der burde kunne holde mange år fremover.

Faktisk er det årsagen til at jeg accepterer opfordringen til at gå ind i bestyrelsen, da vi på trods af undersøgelserne af alle ledningsejeres planer 110% i 2016, ja så bad Sikkerhedsstyrelsen Radius El-net i 2021 at udskifte alle EL-skabe og dermed fik vi de første ar i vejene.

Herunder også Farum fjernvarme og deres udbygningsplaner, som på daværende tidspunkt var urealistisk, da fjernvarmeledningerne på Ryttergårdsvej er for små til at nå længere end til Farum Park.

Nuvel, de politiske vinde blæser og skriger på grøn omstilling og senest alternativer til ekstrem dyr og delvis Russisk gas på grund af krigen i Ukraine.

Vi har desværre først fået afholdt vores første og definerende bestyrelsesmøde onsdag d. 4/5-22, så nu har vi fordelt opgaverne og kan komme i arbejdstøjet.

Karsten holder godt styr på vores økonomi og fælleslån, hvor der er rigeligt at se til og det vil han også gøre fremover, hermed en opfordring til at alle tilmelder sig PBS-aftalen, i banken.

Allan er i fuld gang med opfølgningen på projektet omkring fællesarealet, hvor der nu p.t. plantes og sås. Jeg vil bl.a. kaste mig over flg. Opgaver: Vedtagne forslag fra GF ifm. Planer for tilstødende grønne arealer og Parkering ved større aktivitet på Farum Park. Der er ikke efterflg. flere tilmeldinger end nr. 51, samt 34 og 63, som jeg vil tage en dialog med og derefter betragte som en bestyrelsesopgave fremover.

Især vil mit fokus ligge på Stier og Veje, dvs. myndighedskontakt, tilsyn bl.a. ifm. renholdelse og glatførebekæmpelse, gravetilladelser, samt forventet udskiftning af gadebelysningen til LED, som Allan allerede har været i gang med.

Vi har også vedtaget en ny kommunikations strategi, da der bør videregives lidt mere generel information end tidligere. Hjemmesiden dyssevangen.dk (Fuldt offentlig), vil indeholde de faste centrale informationer og hovedbegivenheder. Så vil vi fortsætte og sætter lige straks en opdateringskampagne i gang, så vi sikrer at alle parceller er minimum tilmeldt med én mailadresse. Det er her de vigtige og nødvendige budskaber bliver sendt ud og den eneste 2-vejs kommunikation vi accepterer, dvs. vi dropper kommunikation via Messenger og lignende og henstiller til ikke som udgangspunkt at ringe til os. Til gengæld har vi givet hinanden hånden på at lægge mere løbende ”Nice” informationer ud på foreningens Facebook side – Grundejerforeningen Dyssevangen (lukket forum for Grundejerforeningsbeboere) – Her vil der i sagens natur kunne kommenteres og gives generelle svar i plenum, hvorfor vi er i gang med at udarbejder et sæt nye spilleregler, så velmenende opslag, reklamer mv. udelades til fordel for konkret og nabovenlig information og til dels dialog. Dette vil indgå som en anbefaling i mailopdateringsarbejdet, at man altså også får sig tilmeldt vores Facebookgruppe (p.t. er kun ca. halvdelen repræsenteret).

Bemærk også at vi arbejder efter generelt at svare direkte på henvendelser fra vores bestyrelsesmøder vi agter at holde en gang om måneden.

Og endelig Fjernvarme, hvor vi i bestyrelsen gerne vil påpege følgende: – Se andet dokument!

Med Venlig Hilsen
Ernst Jørgensen

Similar Posts

Skriv et svar