Tak for valget til Formand

Kære Naboer

Jeg vil gerne takke for tilliden i forbindelse med valg til formands posten og tak til tidligere formand Søren, for mange års arbejde som formand i bestyrelsen.

I går d. 05.03.2018 afholdte vi første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse.

Her drøftede vi opgaver der blev nævnt under generalforsamlingen og kommende opgaver i 2018 og frem.

Generelt har jeg som formand et ønske om, at få centraliseret alle opgaver i bestyrelsen, hvilket bestyrelsen bakker mig op i. Dette har jeg god erfaring med fra tidligere bestyrelsesarbejde, da det giver et godt overblik og kontrol over foreningens aktiviteter og udgiftsposter.

Dette vil blandt andet medføre at al fremtidig kommunikation med samarbejdspartnere udefra som gartnere, entreprenører m.fl. går igennem bestyrelsen. Såfremt ejerne har noget de mener skal afklares eller drøftes med en samarbejdspartner bedes de rette henvendelse til bestyrelsen, som så forestår kontakten med pågældende.

Derudover har der været nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet med vedtægter og ordensreglement. De har kommet med nogle ændringsforslag. Disse vil bestyrelsen arbejde videre med i 2018 og efterfølgende videreformidle via hjemmesiden, så folk kan følge med i processen og komme med inputs.

Jeg har i dag talt med gartneren vedrørende saltfrekvensen. Dette er et kort referat af vores samtale:

“Som ny formand ville jeg gerne viderebringe stor tilfredshed udtrykt på generalforsamlingen vedr. glatførebekæmpelsen. Særligt flere af de ældre er meget taknemmelige for at få ryddet sne, da de ikke selv magter opgaven.

Derudover var der udtrykt ønske fra ejerne om, at få nedsat saltfrekvensen. Dette drøftede vi og du fortalte at i allerede salter 30-40% under, hvad i normaltvist salter for kommuner og andre kunder i udfører glatførebekæmpelse for.

Såfremt der skal kunne tilbageføres et juridisk ansvar vedr. faldulykker osv. til jer, så kan saltfrekvensen ikke nedsættes yderligere, da den som beskrevet ovenfor er på et absolut minimum. Det er her værd at bemærke, at saltningen nogle gange også udføres istedet for en egentlig snerydning.”

Gartneren og jeg har aftalt at mødes i næste uge og inspicere området samt lave en opfølgning på evt. hængepartier.

Bestyrelsen vil endvidere arbejde videre med

  • at skabe en helstøbt plan for hele fællesområdet som imødekommer alle aldersgrupper. Det ville være fantastisk, hvis området kunne bruges af både børn, voksne og ældre.
  • Bakke om om at lave sociale arrangementer og fælles arbejdsdage.

Der er for mig, at se en del arbejde i denne forholdsvis nyligt konstituerede bestyrelse.

Jeg håber derfor på ejernes tillid og forståelse ift., at bestyrelsen gør deres bedste for, at løse foreningens opgaver, men samtidig bestrider fuldtidsstillinger ved siden af bestyrelses arbejdet. Jeg er pt. på barsel, så jeg vil forsøge, at få ekspederet så mange opgaver som muligt, inden jeg skal tilbage og passe mit arbejde.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Formanden
Allan Thomsen
Dyssevangen 41K

Skriv et svar