Nyt om YouSee – part 2

Det går rigtig stærkt i Yousee projektet nu, alle skabe er på plads og der må påregnes at en mindre hær af Dansk Kabel tv biler og teknikere rykker ind i området fra i næste uge, for at samle infrastrukturen mellem skabene.

Herefter begynder adviseringerne til husstandene med datoer for hvor de tilslutter stikledningerne og skal ind i husene for at tjekke signalerne, se mere i oprindelig tekst og i vedhæftede filer for muligheder til hjælp….

 NYT:

A) Gennemboring – Nyt forhandlet resultat, efter mange bekymrede henvendelser til Ernst:

– Alle der har eller skal i gang med at føre stikledningen frem til facade/punkt for gennemboring til deadline, tilbyder DKTV at bore igennem for, den dag de afleverer signalet, uden beregning.

Dette altså uanset om det er Gør-det-selv eller ej. Ved IKKE-Gør-det selv, hvor der IKKE skal udføres øvrige arbejder af DKTV, er det en forudsætning, at gennemboring medfører et umiddelbart afleveringspunkt lige indenfor, da der ellers går et IKKE-Gør-det-selv arbejde i gang, på regning.

For sidstnævnte, står man selv for evt. dækskinner og rør for beskyttelse af kablet.

B) Hvis man har bestilt en stikledning og ikke ønsker at aktivere den foreløbig, men blot få den gravet ned som kvejl (Sammenrullet bundt), hvad koster det så og hvordan afmærkes dette ? – opdatering

– Prisen for dette, er det samme som hvis man ønsker at blive tilsluttet. Der bliver markeret på en tegning, hvor kvejl er nedgravet.

Deadline – for endelig beslutning er Søndag d. 15/10 kl. 18.00 på mail vejprojekt@dyssevangen.dk.
Dette er en betingelse for Ernst´s aftale om at nedgravningen bliver udført uden beregning, af hensyn til planlægningen for DKTV og deres underentreprenør der udfører gravearbejdet!

C) IKKE-Gør-det-Selv – Installation- opdatering:

Alternativt, hvad koster det hos DKTV pr meter evt. ift. terræn osv. – Hvornår og hvordan ?

Det bliver CR Electric der udfører dette arbejde.

Grave/skydepriser:

Startgebyr: kr. 619,-

Skyde pr. meter med rør og kabel: kr. 300,-

Fliser hvor der skal graves pr. meter: kr. 525,-

Ændring: éns pris 425,- Entreprenør afgør metode, da han også skal søge ledningsoplysninger og arbejder under erstaningsansvar, samt ikke kan planlægge ud fra individuelle løsninger når gravesjakket går i gang osv.

Alle priser er incl. moms.

Hvornår?

Kan gøres inden installation i bolig, eller efter installation i bolig.

Deadline:  Alle gravninger af kablet, skal være ført frem til minimum facade/punkt for gennemboring eller gennemboret, inden Søndag d. 15/10 kl. 18.00!

Hvordan?

Man kontakter Jan Ruben Pedersen, CR Electric, på tlf. 24790822 eller mail: jrp@crelectric.dk

Skriv et svar