Generalforsamling 2023 + Bestyrelsens konstituering + Ny kommunikationsstrategi

Farum d. 19/3-2023

Generalforsamling 2023
Tak til de fremmødte til generalforsamlingen 2023.

Under Generalforsamling 2023 kan man finde alle dokumenterne fra generalforsamlingen.

Bestyrelsens Konstituering

Kasserer Karsten Erichsen DV30 valgte efterfølgende at trække sig fra bestyrelsen, da vi ser forskelligt på tingene.

I stedet er den nyvalgte suppleant Sven Bering DV21 indtrådt som ny kasserer.

Sekretær funktionen er forsat fordelt i bestyrelsen, hvor formanden samler og udfører kommunikationen ud ad til og vi skiftes til at tage referat mv. internt.

Ny valgte bestyrelsesmedlem Mikkel Bøjesen DV8, får i stedet titel/ansvar for “Fællesarealer”, da dette er hans primære fokus.

Ny kommunikationsstrategi

Den ny konstituerede bestyrelse har valgt at lade Facebook ligge i dvale til senere og har i stedet haft fokus på at sikre, at det er de korrekte mailadresser vi sender ud til jf. vedtægterne.

Ifm. opdateringen har alle omsider nu svaret og her kom kun lidt flere til på FB og mange gav udtryk for, at de ønskede informationerne på mail fremover.

Nogle havde oplevet opdateringsmailen var gået i SPAM-filteret, så tjek løbende denne mappe også og godkend evt. mailadresse direkte.

Som noget nyt har vi lavet en let revision vores hjemmeside dyssevangen.dk og lavet et Grundejer Log-in. Her Seneste er nyt og Generalforsamlings dokumenterne flyttet ind under.

Det gør vi fordi en del af vores informationer ønsker vi IKKE at dele med embedsmænd, politikere og leverandører i de verserende sager mv. og finder vores Generalforsamlinger og øvrige Nyheder kun relevant for Grundejere.

Brugernavnet er de opdaterede mailadresser og individuelle adgangskoder, man selv danner første gang ved at trykke på ”Mistet din adgangskode”

Man kan til enhver tid lave et nyt eller blot ændre dette, ved igen at trykke på “Mistet din adgangskode” og sende et gendannelseslink til sin registrerede mailadresse.

Ønsker man en anden/ny mailadresse eller måske flere i husstanden osv., skriver man blot til bestyrelsen herom.

Vi har i 2022 forsøgt med forskellige mailadresser og alle viderestiller nu til én og samme nye adresse: dyssevangen@outlook.dk

Det sker for at forenkle kommunikationen og fordi vi forsøger at supplere hinanden med de forskellige opgaver og svar i bestyrelsen.

Man kan forvente svar senest efter næste ordinære bestyrelsesmøde, der er planlagt til én gang om måneden undtagen i juli (Frivilligt arbejde)

Vi har også måtte forholde os til sikkerheden omkring foreningens data og derfor går vi Microsoft vejen nu, med 2-trins log-in, fremfor Dropbox, Google osv.

Skulle der fra tidligere være udsendt mail, hvor Grundejerforeningens mailadresser er blevet blotlagt, kan vi kun beklage dette og bestræber os på at dette ikke vil gentage sig og at hver især vil beskytte disse data læk fremover!

N.B. Sommerfestgruppen har haft deres første møde og er i gang – Vi venter spændt på en dato 🙂

Med Venlig Hilsen
Ernst Jørgensen, formand

Similar Posts