Information fra Niels Mandrup

Til samtlige grundejere i NORDVANGSPARKEN omkring det vedtagne renoveringsprojekt for vej- og stiarealerne.

Efter vedtagelsen af renoveringsprojektet på den ekstraordinære Generalforsamling den 15. september har vejudvalget arbejdet videre med planlægningen af opgaven.

Da det ikke er rimeligt at påbegynde renoveringsopgaven før de eksisterende ledningsanlæg i vore veje og stier er gennemgået af de enkelte ledningsejere – for i så vid udstrækning som muligt at undgå fremtidige opgravninger i de nye renoverede veje og stier, har jeg haft fornyet kontakt og forhandlinger med de aktuelle ledningsejere.

Resultatet af dette er følgende:

Furesø Vandforsyning har lovet at etablerer et helt nyt ledningsnet i vor veje med nye stikledninger til skelet på de enkelte ejendomme – opgaven opstarter umiddelbart efter påsken 2016 – dvs. omkring 01.april 2016 og vil vare ca. 2 måneder.

Furesø-Egedal Forsyning vil påbegynde TV-inspektion af hovedkloaksystemet primo december i år. Når dette arbejde er afsluttet, skal forsyningen tage stilling til hvor store renoveringsarbejder der er på ledningsnettet, samt hvornår de har tid og penge til at iværksætte dette. – Så det ved jeg forhåbentligt noget om i starten af 2016.

De øvrige ledningsejere har ingen planer for vort område på nuværende tidspunkt.

Det vil sige at renoveringsopgaven tidligst opstarters efter sommer 2016.

Ernst arbejder videre med at få en revideret aftale på plads med YouSee på det nye Data / TV net.

Måtte enkelte grundejere have planer om overgang til gasforsyning eller andre planer der vil medføre gravning i vore vej- og stiarealer bedes I være opmærksom på, hvis det er muligt at dette kan gennemføres inden renoveringsarbejdet påbegyndes.

Angående låne mulighederne til hele renoveringsopgaven arbejder GF formanden med denne opgave.

Jeg vil gennem foreningens hjemmeside – søge fremover at holde grundejerne informeret.

Niels Mandrup

14.oktober 2015

Skriv et svar